ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ลง 0.15 บาทต่อลิตร 


พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันทุกชนิด คงเดิม  มีผล 1 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 39.96, GSH95 = 32.55, E20 = 31.04, GSH91 = 32.28, E85 = 24.44, HSD- B7= 29.69, HSD-B10 = 29.54, HSD-B20=29.44, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ลง 0.15 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ