ผู้ชนะเลิศ Cafe Amazon Barista Championship2015 ปีที่ 3

01/07/2015 | 2308 | Tags : Event cate_sub_3_1

ผู้ชนะเลิศ Cafe Amazon Barista Championship2015 ปีที่ 3  


          นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Cafe Amazon Barista Championship 2015 เพื่อยกระดับคุณภาพและทักษะการเป็น Baristaหรือพนักงานชงกาแฟของร้านคาเฟ่อเมซอน ให้สามารถชงกาแฟและให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ได้แก่ผู้ชนะเลิศ นส. บุษยมาศ ยังมาก จาก สน.ปตท.ราชบุรีรองชนะเลิศอันดับ 1 นส. นางไม้ คำนอย จาก สน.ปตท.บจก.มานะชัยรุ่งเรือง จ.สมุทรสาคร และรองชนะเลิศอันดับ 2 นส. จิรประภา รอดจากเข็ญ สน.ปตท.นางรอง จ.บุรีรัมย์นับเป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ปตท. ให้ความสำคัญเสมอมา

..........................


Comment : ผู้ชนะเลิศ Cafe Amazon Barista Championship2015 ปีที่ 3