ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 คงเดิม มีผล 16 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 39.76, GSH95 = 32.35, E20 = 30.84, GSH91 = 32.08, E85 = 24.44, HSD- B7= 29.74, HSD-B10 = 29.59, HSD-B20=29.49,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ