ปตท.เตรียมขนเอ็นจีวีเสริมภาคอีสาน หลังแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมหยุดซ่อมบำรุง5วัน


ปตท. เตรียมพร้อมแผนขนส่งเอ็นจีวีภาคอีสาน หลังแหล่งสินภูฮ่อมปิดซ่อมบำรุง 5 วัน

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 นี้ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี มีแผนหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ปตท. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการจ่ายก๊าซเอ็นจีวี ณ สถานีจ่ายก๊าซหลัก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีให้แก่สถานีบริการเอ็นจีวี รวม 37 แห่ง ในพื้นที่ 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี เลย มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ซึ่งมีความต้องการใช้อยู่ที่ 800 ตันต่อวัน โดย ปตท. ได้ประชาสัมพันธ์สื่อความและเตรียมแผนขนส่งก๊าซเอ็นจีวีจากแหล่งอื่นมาให้บริการแทนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปตท. จะจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากสถานีจ่ายก๊าซหลัก แก่งคอย และ สถานีจ่ายก๊าซหลัก บ้านนา - แก่งคอย จ.สระบุรี ในส่วนที่สำรองให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือมาสนับสนุน รวมทั้งจัดสรรก๊าซจากสถานีจ่ายก๊าซหลักกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อขนส่งมาให้บริการเติมก๊าซกับรถเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการทดแทน จึงอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากปริมาณก๊าซเอ็นจีวีอาจมีจำกัดด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง โดย ปตท. ได้เริ่มสื่อความในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ณ สถานีบริการฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสาร  ผู้บริหารสถานีบริการฯ  และหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานพลังงานจังหวัด  ขนส่งจังหวัด  และหน่วยงานความมั่นคง  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปตท. ยังได้พบปะผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสาร ผู้บริหารสถานีบริการฯ  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางบรรเทาปัญหาร่วมกันอีกด้วย

?ปตท. ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม แต่เนื่องจากแหล่งผลิตฯ มีความจำเป็นต้องได้รับดูแลเพื่อรักษาประสิทธิภาพ หากผู้ผลิตฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ ปตท. จะเร่งจัดส่งก๊าซตามปกติในวันที่ 13 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง? นายชาครีย์ กล่าวเสริม 

Comment : ปตท.เตรียมขนเอ็นจีวีเสริมภาคอีสาน หลังแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมหยุดซ่อมบำรุง5วัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ