เอ็กโก กรุ๊ป ชวนเยาวชนร่วมตะลุย "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก" 24 พ.ย.–3 ธ.ค.64


 


 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คิกออฟมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก (Smart Solutions for Life)" ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้หยุดโรค ไม่หยุดการเรียนรู้ เชิญเยาวชนและผู้สนใจร่วมตะลุยโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://knlcscifest.com/ และ Facebook Fanpage นวัตกรรมวิทย์พลิกโลก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวปาฐกถาเปิดงานมหกรรมวิทย์ฯ ว่า "โลกได้เผชิญกับเทคโนโลยีดิสรัปชันมาระยะหนึ่งแล้ว ต่อมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทวีอัตราเร่งมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งานในทุกภาคส่วนอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เช่น เมตาเวิร์ส หรือควอนตัม ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ในอนาคตให้แตกต่างจากเดิมอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป"

"เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัด "มหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก (Smart Solutions for Life)" ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้หยุดโรค ไม่หยุดการเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนเยาวชน ให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานแห่งอนาคตในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจุดประกายให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก" นายเทพรัตน์ กล่าว                                           

ไฮไลท์สำคัญในมหกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564 ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการออนไลน์ "Smart Innovation for Better Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดี" ชวนสำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยมนุษย์แก้ไขปัญหาและทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น กิจกรรมที่ 2 "นิทรรศการเสมือนจริง Khanom Learning Center Virtual Tour" ไขปริศนาที่มาของไฟฟ้าและความลับของพลังงาน พร้อมร่วมสนุกกับเกมคำถามพลังงานที่ซ่อนอยู่ในนิทรรศการโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ เปิดเวทีให้เหล่ากูรูมาร่วมแชร์มุมมองต่อวิธีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพลาดไม่ได้กับ กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนออนไลน์ "นวัตกรรมวิทย์ ติดเทรนด์" ที่จะหยิบยกนวัตกรรมที่น่าสนใจมาพูดคุยผ่าน Facebook Live เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิต พร้อมเปิดให้ร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัล

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2564 "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก" โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ 100% โดยเยาวชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 10 วัน ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ https://knlcscifest.com/ และ Facebook Fanpage นวัตกรรมวิทย์พลิกโลก

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป ชวนเยาวชนร่วมตะลุย "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก" 24 พ.ย.–3 ธ.ค.64
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ