กบง.คงราคาแอลพีจี เดือน ก.ค. เท่าเดิม 23.96 บาทต่อกก.

07/07/2015 | 1107 | Tags : News cate_sub_2_1

กบง.คงราคาแอลพีจี เดือน ก.ค. เท่าเดิม 23.96 บาทต่อกก.


          ลุ้นกันทุกเดือนว่าราคาแอลพีจีจะขึ้นหรือลง  มาดูราคาแนะนำของกระทรวงพลังงานในเดือน ก.ค.  2558 ว่าเป็นอย่างไร 

           ล่าสุดนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า ที่ประชุม กบง.มีมติคงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ประจำเดือนก.ค. 2558 ไว้เท่าเดิมที่ 23.96 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 แม้ราคาแอลพีจีตลาดโลกจะปรับลดลง 12 สตางค์ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการลดลงน้อยมากจึงเห็นควรให้เก็บเงิน 12 สตางค์ต่อกิโลกรัม เข้ากองทุนแอลพีจีแทน ซึ่งจะทำให้กองทุนฯมีเงินไหลเข้า 1.07 บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินไหลเข้า 314 ล้านบาทต่อเดือน จากปัจจุบันเงินกองทุนฯสุทธิอยู่ที่ 7,395 ล้านบาท  สำหรับเงินกองทุนแอลพีจีดังกล่าว จะสะสมไว้เพื่อใช้ปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีครัวเรือนและขนส่งให้เป็นธรรมมากที่สุดต่อไป

            สำหรับการนำเข้าแอลพีจีของไทยปรับตัวลดลง 51% จากเดือนธ.ค. 2557 นำเข้าอยู่ที่ 182,000 ตันต่อเดือน ขณะที่เดือนพ.ค. 2558 ลดลงมาอยู่ที่ 93,300 ตันต่อเดือน และคาดการณ์นำเข้าแอลพีจีตลอดปี 2558 อยู่ที่ 90,000 ตันต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากโรงกลั่นผลิตแอลพีจีมากขึ้น หลังรัฐบาลยกเลิกคุมราคา 333 เหรียญสหรัฐฯต่อตันไปเมื่อเดือน ก.พ. 2558 ทำให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตแอลพีจีเพิ่มขึ้น ช่วยทดแทนนำเข้าแอลพีจีจากต่างประเทศลงได้มาก 

            อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าทิศทางราคาพลังงานทั้งแอลพีจี น้ำมันและถ่านหิน จะผันผวนลดลงและราคาอยู่ในระดับต่ำตลอดปี 2558 เนื่องจากพลังงานดังกล่าวอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สะท้อนราคาตามหลังราคาน้ำมันประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ดังนั้นกระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในปี 2558 นี้ โดยหากสถานการณ์เหมาะสมจะเริ่มทำการปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีและก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี)ให้สะท้อนราคาต้นทุนและเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถปรับโครงสร้างราคาได้เสร็จภายในปี 2558 โดยจะพยายามให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

            นายณรงค์ชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กบง.ยังเห็นชอบให้ประกาศหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในระบบ ให้เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า(แอดเดอร์) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ)และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)โดยมีผลไปแล้วตั้งแต่ เดือนม.ค. 2558 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าระบบแอดเดอร์ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2557 จนถึงเดือนม.ค. 2558 นั้นให้การไฟฟ้าพิจารณาโดยคำนึงถึงศักยภาพของระบบไฟฟ้า และให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 31 ก.ค. 2558   

...........................


Comment : กบง.คงราคาแอลพีจี เดือน ก.ค. เท่าเดิม 23.96 บาทต่อกก.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ