ปตท.สผ.ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า จากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552โดยศาลฯ มีคำพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีคำสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564แล้ว นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า หลังจากที่ได้พิจารณาคำพิพากษาโดยละเอียด ในวันนี้ PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยื่นขออุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลียแล้ว

Comment : ปตท.สผ.ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ