GPSC มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

07/07/2015 | 2364 | Tags : Event cate_sub_3_1

GPSC มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง


       เมื่อเร็วๆ นี้ นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์   ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 15,000,000 บาท ให้กับโรงเรียนกําเนิดวิทย์ ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งและสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนผู้ศึกษาจบการศึกษาโดย บริษัท ปตทจำกัด (มหาชนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย  รวมทั้งผลิตผู้ศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียงให้มีความสามารถที่เป็นเลิศพร้อมเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ
.....................
Comment : GPSC มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ