หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ

07/07/2015 | 2079 | Tags : Event cate_sub_3_1

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ



           นายทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  พร้อมด้วย ผู้บริหารสายงานหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยมีหน่วยงานได้รับรางวัลถึง 16 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เขต 2-8 (รวม 7 แห่ง) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักรวม 6 แห่ง นับเป็นความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล

.........................

Comment : หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ