GPSC คว้ารางวัลเวที Thailand Energy Awards 2020 

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid) ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่บนเกาะขาม จ.ชลบุรี จากการประกวดThailand Energy Awards 2020 โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Comment : GPSC คว้ารางวัลเวที Thailand Energy Awards 2020
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ