พพ.ชี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

10/07/2015 | 1583 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ.ชี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนว่า ข้อมูลของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย. 2558 มีกำลังการผลิตรวม 4,558 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล มากที่สุด 2,486เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน1,298เมกะวัตต์, ก๊าซชีวภาพ 326 เมกะวัตต์, พลังงานลม 225เมกะวัตต์ ,พลังน้ำขนาดเล็ก 142เมกะวัตต์ และขยะชุมชน74 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปี 2558 นี้ หากเร่งรัดให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการโซลาร์ฟาร์มค้างท่อ ,โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ.คาดว่า จะมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสูงถึง 9,200 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตามการส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทนจะเริ่มแผ่วลงไปในปี2559-2561 ที่จะมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบได้อีกเพียงประมาณ 800 เมกะวัตต์เท่านั้น เนื่องจากมีปัญหาที่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่สามารถที่จะรองรับได้ โดยคาดว่าจะมีระบบสายส่งรองรับไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้แค่ 300 เมกะวัตต์ หลังจากปี 2562 และจะสามารถรองรับได้อย่างเต็มที่ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพี2015 (2558-2579 ) ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ที่การก่อสร้างระบบสายส่งของ กฟผ. จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

นายธรรมยศ กล่าวว่า โครงการด้านพลังงานทดแทนที่ยังเหลือกำลังดำเนินการอยู่ คือ โครงการโซลาร์ฟาร์มในส่วนของพื้นที่ทหารจำนวน 300 เมกะวัตต์ ,โครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร 8,00เมกะวัตต์ และโครงการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามขีดความสามารถของสายส่งที่จะรองรับได้ในแต่ละพื้นที่ โดย พพ.เตรียมที่จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในการประชุมปลายเดือนก.ค. 2558 นี้ เพื่อขอเลื่อนระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร จำนวน800เมกะวัตต์ออกไปจากกำหนดเดิมภายในเดือน มิ.ย.2559 ไปเป็นเดือนมิ.ย. 2560 หรืออีก1ปี เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคและจะต้องมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน

......................

Comment : พพ.ชี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์