เอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทยได้รับรางวัล HR Excellence Awards 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิลในประเทศไทย ได้รับรางวัล 2021 HR Excellence Awards จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย Human Resources Online จากประสิทธิภาพในการปรับทิศทางตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจด้วยกลยุทธการบริหารบุคคลสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

 

รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

- รางวัลระดับ Gold สำหรับความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (เอ็กซอนโมบิล)

- รางวัลระดับ Silver สำหรับความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมการทำงาน (เอ็กซอนโมบิล)

- รางวัลระดับ Silver สำหรับรางวัล Employer of the Year (เอ็กซอนโมบิล)

- รางวัลระดับ Bronze สำหรับความเป็นเลิศในด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (เอสโซ่)

 

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเราได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ เป็นความประทับใจที่ได้เห็นว่าเรามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์พัฒนาทั้งในด้านพนักงาน ธุรกิจ และ สังคมไทย ผมมีความภูมิใจในทีมงานของเอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทย เคล็ดลับความสำเร็จของเราก็คือตัวพนักงานทุกคน ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานกับคน"

Comment : เอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทยได้รับรางวัล HR Excellence Awards
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ