กระทรวงพลังงานยืนยัน ไม่ถอย ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม

14/07/2015 | 1607 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานยืนยัน ไม่ถอย ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม

         นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะไม่ถอนร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)และคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้ว ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.)  เนื่องจากเป็นหน้าที่ตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินที่หน่วยงานราชการจะต้องนำเสนอร่างกฎหมายตามที่ได้มีการศึกษาวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา  ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้พยายามชี้แจงให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามายื่นขอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ แล้ว  ส่วนคนส่วนน้อยที่ยังไม่มีความเข้าใจและยังคงมีการคัดค้านอยู่นั้น คงเป็นเรื่องยากที่กระทรวงจะไปชี้แจง

      ทั้งนี้หากสนช.พิจารณาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ก็จะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนยื่นขอรับสิทธิสำรวจและผลิตได้ทันที โดยการออกประกาศคราวนี้ จะร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นจากประกาศจาก 120 วัน เหลือประมาณ 60 วัน เนื่องจากเอกชนได้มีการเตรียมความพร้อมเอกสารต่างๆ เอาไว้แล้วตั้งแต่ที่กระทรวงพลังงานเคยมีการออกประกาศไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนต.ค. 2557   ทั้งนี้กระทรวงพลังงานต้องการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 นี้

..............................

Comment : กระทรวงพลังงานยืนยัน ไม่ถอย ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ