กฟผ.ยันการขนส่งถ่านหินไม่ทำลายแนวปะการังและหญ้าทะเล

15/07/2015 | 1645 | Tags : กฟผ. ถ่านหิน

กฟผ.ยันการขนส่งถ่านหินไม่ทำลายแนวปะการังและหญ้าทะเลฝ่ายสื่อสารองค์กรกฟผ. ชี้แจง ท่าเรือขนส่งถ่านหินจะใช้สถานที่เดียวกับท่าเรือขนส่งน้ำมันเตา และการเดินเรือขนส่งถ่านหินผ่านร่องน้ำ จะใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเส้นทางเดียวกับการขนส่งน้ำมันเตา ซึ่งห่างจากแนวปะการัง หญ้าทะเล และห่างจากจุดท่องเที่ยวดำน้ำเกือบทุกจุดกว่า 10 กิโลเมตร มีเพียง 2 จุดที่ห่าง 4 ? 6 กิโลเมตร จึงไม่สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และระบบนิเวศน์อย่างที่มีการให้ข้อมูลกับสังคมเพื่อหวังให้เกิดความตื่นตระหนก

Comment : กฟผ.ยันการขนส่งถ่านหินไม่ทำลายแนวปะการังและหญ้าทะเล