กฟผ.คาดปี2564ระบบสายส่งรองรับโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มอีก4,700เมกะวัตต์

15/07/2015 | 1831 | Tags : กฟผ. ระบบสายส่ง

กฟผ.คาดปี2564ระบบสายส่งรองรับโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่ม4,700เมกะวัตต์ นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500เควี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่14ก.ค.2558  จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี2561 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรอบรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม9,200เมกะวัตต์ในปี2564  เป็น13,900เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นอีก4,700เมกะวัตต์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน   จากปัจจุบันที่สายส่งดังกล่าวโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสามารถรองรับโครงการจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวลได้อย่างจำกัด 

สำหรับมูลค่าการลงทุนระบบปรับปรุงสายส่งทั้งหมด จะมีวงเงินรวมประมาณ120,000ล้านบาทประกอบด้วยโครงการระบบสายส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มูลค่าลงทุนรวม94,000ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นระบบสายส่งภาคเหนือตอนบนและกรุงเทพมหานคร

Comment : กฟผ.คาดปี2564ระบบสายส่งรองรับโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มอีก4,700เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ