โชว์ผลงานพลังงานทดแทนทหารเพื่อความมั่นคงประเทศ

15/07/2015 | 1637 | Tags : Event cate_sub_3_1

โชว์ผลงานพลังงานทดแทนทหารเพื่อความมั่นคงประเทศ


            นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานเสวนา "ใส่เกียร์ 5 เดินหน้าพลังงานไทย" ว่า กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติงบประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับโครงการด้านพลังงานทดแทนต่างๆ โดยอยู่ในส่วนอของหน่วยงานความมั่นคง 1,200 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีโครงการของหน่วยงานทหารที่ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จหลายโครงการ อาทิ โครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีดีเพื่อแสงสว่างบนท้องถนนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเคลื่อนที่ในฐานปฏิบัติการที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณ 6 ล้านบาทต่อคัน โดยจะผลิตทั้งสิ้น 12 คัน โดย 3 คันแรกจะส่งมอบในพื้นที่ที่จำเป็นได้ ธ.ค. 2558  ส่วนที่เหลือจะส่งมอบในเดือนมี.ค. 2559 ต่อไป

----------------------

Comment : โชว์ผลงานพลังงานทดแทนทหารเพื่อความมั่นคงประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ