ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลง 2 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลง 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 18 ก.พ.65 หลังเวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 43.56, GSH95 = 36.15, E20 = 35.04, GSH91 = 35.88, E85 = 28.34, HSD- B7= 27.94, HSD-B10 = 27.94, HSD-B20=27.94,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลง 2 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ