กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าโซล่ารูฟท็อป กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ทะลุเป้า

16/07/2015 | 1552 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าโซล่ารูฟท็อป กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ทะลุเป้า 

 

            นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 100 เมกะวัตต์ หลังจากที่ กกพ. ได้เปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ว่า สถานะภาพการยื่นคำขอขายไฟฟ้ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอทั้งสิ้นจำนวน 11,645 ราย คิดเป็น 93.213 เมกะวัตต์ ซึ่งเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 78.63 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 3,293 ราย คิดเป็น 25.386 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 8,352 ราย คิดเป็น 67.827 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 286 ราย คิดเป็น 2.192 เมกะวัตต์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะมีการทยอยประกาศแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบต่อไป 

          โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทำการรับซื้อไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และได้กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งหากไม่มีการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุด สำหรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้ากำหนดให้เป็นไปตามอัตราการรับซื้อแบบ FiT ประเภทบ้านอยู่อาศัย และกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 6.85 บาทต่อหน่วย 

       "โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปนับว่าเป็นโครงการหนึ่งที่มีศักยภาพและแนวโน้มอนาคตที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น กกพ. จะกำกับกระบวนการการรับซื้อให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันเพียงแค่ขอใบอนุญาตควบคุมอาคาร (อ.1) และยื่นจดแจ้งประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 เนื่องจากได้รับการยกเว้น ซึ่งขั้นตอนการให้บริการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service กกพ. จะคอยให้บริการกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของการไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558นายวีระพล กล่าว

.....................

Comment : กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าโซล่ารูฟท็อป กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ทะลุเป้า