ผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ แจ้งเลื่อนการปิดซ่อมบำรุง

17/07/2015 | 1776 | Tags : News cate_sub_2_1

ผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ แจ้งเลื่อนการปิดซ่อมบำรุง

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งฯ เจดีเอ เอ-18ได้แจ้งเลื่อนแผนการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อรักษาระดับความสามารถในการส่งก๊าซฯ ตามสัญญา จากเดิมระหว่างวันที่ 19 ? 23 กรกฎาคม 2558 เป็นวันที่ 21 ? 25 กรกฎาคม 2558สาเหตุจากสภาพอากาศ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมสำรองเชื้อเพลิงซึ่งจัดหาไว้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้ว

การปิดซ่อมบำรุงของแหล่งก๊าซเจดีเอในเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นระยะเวลา วันนี้ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบขาดหายไปในปริมาณ 420ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา จำเป็นต้องหยุดดำเนินการ  

อย่างก็ตาม  ปตท.ได้เตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมน้ำมันสำรองและขนส่งไปยังโรงไฟฟ้าจะนะและโรงไฟฟ้ากระบี่ ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกันนี้ ปตท. ได้ตั้งทีมติดตามสถานการณ์ประจำวันรายงานแก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) ปิดซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

นายชาครีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ของผู้ผลิต คือความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ  ซึ่ง ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกและใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้พลังงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะระหว่างเวลา 18.30 ? 22.30 . รวมทั้งร่วมมือปฏิบัติการ 3 ป.ช่วยชาติช่วยประหยัดพลังงาน ได้แก่ "ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊กตามแผนการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการใช้พลังงานของประเทศ โดย ปตท. จะบริหารสถานการณ์พลังงานในช่วงการปิดซ่อมบำรุงอย่างดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนยังคงมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

--------------------

Comment : ผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ แจ้งเลื่อนการปิดซ่อมบำรุง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ