ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร 

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 2 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 43.96, GSH95 = 36.55, E20 = 35.44, GSH91 = 36.28, E85 = 28.74, HSD- B7= 29.74, HSD-B10 = 29.74, HSD-B20=29.74,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.76 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ