กระทรวงพลังงานมั่นใจป้องกันไฟฟ้าดับ-ตกในภาคใต้ได้

18/07/2015 | 1275 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานมั่นใจป้องกันไฟฟ้าดับ-ตกในภาคใต้ได้


      นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ 
จ.สงขลา เพื่อตรวจติดตามความพร้อมด้านการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากภาคใต้มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า  3,115 เมกะวัตต์ โดยเป็นการผลิตจากเชื้อเพลิงที่ใหญ่สุดคือ โรงไฟฟ้าจะนะ 1,476 เมกะวัตต์ นอกนั้นมีโรงไฟฟ้ากระบี่ ขนอม และสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำคือ เขื่อนรัชชประภา 240 เมกะวัตต์   และอื่นๆอีกประมาณ 100 เมกะวัตต์  ที่สำคัญคือ โรงไฟฟ้าจะนะที่มีกำลังการผลิตเกือบครึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้ ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA เป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุต

       กระทรวงพลังงานจึงได้วางมาตรการรับมือทั้งด้านความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า (Supply) จากทุกแหล่ง โดยโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 ที่ใช้น้ำมันดีเซลทดแทนได้ จะปรับให้เดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลแทน ทำให้กู้การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจะนะคืนมาได้ 655 เมกะวัตต์ และให้โรงไฟฟ้าอื่นๆ ของภาคใต้ทั้งหมดเตรียมความพร้อมเดินเครื่องทุกหน่วย รวมทั้งงดการหยุดซ่อมบำรุงใดๆ และได้ประสานงานโรงไฟฟ้าดีเซลในค่ายทหารเดินเครื่องเสริม ส่วนระบบสายส่งได้ตรวจสอบระบบสายส่งที่เชื่อมโยงกับภาคกลางพร้อมใช้งาน 100%  และสำหรับด้านความพร้อมของน้ำมัน ได้ประสานกับ ปตท. โดยวางแผนเติมน้ำมันที่โรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าจะนะ  รวมทั้งยังเตรียมทีมบุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไว้พร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ทันท่วงที

       นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านลดการใช้ไฟฟ้า (Demand) ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและโรงแรม ผ่านโครงการ Demand Responseโดยเปิดรับซื้อผลประหยัดไฟฟ้าที่ประหยัดได้ที่ 3.40 บาทต่อหน่วย มีเป้าหมายลด Peakไฟฟ้าประมาณ 100 เมกะวัตต์ ในช่วง 18.30 ? 22.30 น. พร้อมกับรณรงค์ประชาชนชาวใต้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการ 3 ป. "ปิด-ปรับ-ปลด"ลดใช้พลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         "ยืนยันได้ว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงพลังงานได้เตรียมพร้อมทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ที่มาจากปัญหาเชื้อเพลิงไม่พอเพียงแน่นอน รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมให้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ก๊าซ NGV อีกด้วย"รมว.พน.ดร.ณรงค์ชัย ย้ำสร้างความมั่นใจ                           

      สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงในเรื่องเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าสูง กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า ขยายสายส่งไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรับไฟฟ้าเสริมจากภาคอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างท่าเรือขนส่ง LNG รองรับ LNG นำเข้าจากต่างประเทศสำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าภาคใต้ รวมทั้งมีนโยบายที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต

....................

Comment : กระทรวงพลังงานมั่นใจป้องกันไฟฟ้าดับ-ตกในภาคใต้ได้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ