กฟผ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5กฟผ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ต่อเนื่อง ชี้ตลอด20ปีที่ผ่านมา มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากแล้ว 23ผลิตภัณฑ์ แจกฉลากไปแล้ว260ล้านดวง พร้อมเผยรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการล่าสุด


นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดฉลากเบอร์ 5 ภายใต้ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองความประหยัดและประสิทธิภาพสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้า จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปี 2557 มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 แล้วรวม 23 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 260 ล้านดวง ซึ่งนับรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในปี 2556 และติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ในปี 2557 กฟผ. ยังได้ประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ และกาต้มน้ำไฟฟ้า


ผู้ว่าการ กฟผ.  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่าง กฟผ. ได้จัดทำ ?โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED? ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และมีอัตราการใช้งานเติบโตในระดับสูงมากในปัจจุบัน โดยได้มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ LED ให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้หลอด LED ไปสู่ภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง กฟผ. จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หลอด LED ด้วยการประสานงานกับผู้ประกอบการลดราคาLED ชนิด Bulb ในราคาพิเศษ และบรรจุลงในกล่อง กฟผ. พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเสริมกลไกราคาตลาดอุปกรณ์ LED ในประเทศได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ผลิต / นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการเตาไมโครเวฟเบอร์ 5 จำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด , บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด , บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด , บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท นพัช อินเตอร์ จำกัด , บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด , บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำหรับผู้ผลิต / นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการเครื่องรับโทรทัศน์เบอร์ 5 จำนวน 15 ราย  ได้แก่ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ,บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด , บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด , บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด , บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท โพลีตรอน (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท มิตรอน ซีอี จำกัด , บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท เอส ไอ เอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกาต้มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด, บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ที เอ ที (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูเฟคเจอเรอ จำกัด , บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ออตโต้ คิงส์ กลาส จำกัด และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับผู้ผลิต / นำเข้าที่เข้าร่วมการวางจำหน่ายหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ. จำนวน 9 ราย ได้แก่ บริษัท ไทร์เซี้ย แอลอีดี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) , บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด , บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด , บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด ,บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด , บริษัท แอปเปิ้ลไลท์ จำกัด และบริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมการวางจำหน่ายหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ.จำนวน 17 ราย ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) , บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด , บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด , บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด , บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด , บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด , บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด , บริษัท ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า จำกัด, บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

 

Comment : กฟผ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ