งาน Africa Oil Week ครั้งที่ 21

09/09/2014 | 1395 | Tags : Africa Oil Weekงาน Africa Oil Week ครั้งที่ 21 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายนนี้ในเมืองเคปทาวน์ โดยหัวข้อการอภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในแอฟริกา โอกาสและบทบาทครั้งใหญ่ของแอฟริกา การเปิดพรมแดนใหม่ บริษัทน้ำมันของรัฐบาลต่างประเทศ ศักยภาพในการสำรวจของแอฟริกา รวมทั้งจะมีการนำเสนอจากหน่วยงานรัฐ และงานโรดโชว์

Africa Oil Week ครั้งที่ 21 คาดว่าจะมีตัวแทนอาวุโสระดับสูงเข้าร่วมงาน 1,600 คน ซึ่งจะร่วมนำเสนอใน 100 หัวข้อ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากรัฐบาล ร่วมด้วยวิทยากรจากบริษัทและจากรัฐจำนวนมากกว่า 140 คน ตลอดจนบูธจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 160 บูธของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการส่งมอบที่กำลังขยายตัว จากทั่วห่วงโซ่คุณค่าน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา

ในงานจะมีการประชุมเชิงกลยุทธ์ Annual Scramble for Africa: Strategy Briefing 2014 ครั้งที่ 16 โดยจะติดตามทิศทางการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงของบรรดาบริษัทน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีในแอฟริกา ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เข้มข้น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมาณ 500 ราย สำหรับประเด็นในการหารือจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กในแอฟริกา บริษัทเอกชนทั่วโลก บริษัทเอกชนชั้นนำและบริษัทยักษ์ใหญ่ รวมถึงบริษัทน้ำมันแห่งชาติแอฟริกา-ต่างชาติ

 

Comment : งาน Africa Oil Week ครั้งที่ 21
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ