พพ.นำร่องใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกล้วยตากบางกระทุ่ม

24/07/2015 | 6851 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1

พพ.นำร่องใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกล้วยตากบางกระทุ่ม 


นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดตัวโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ที่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
โดยร่วมมือกับกลุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาประมาณ 5 ปีแล้ว จนได้ต้นแบบที่เหมาะสมกับการอบกล้วยในเชิงพานิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งดังกล่าวที่ชุมชนกล้วยตามบางกระทุ่ม 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดสร้างระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน จำนวน 30 ระบบ ให้แก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชุมชนและจัดตั้งกลุ่ม "บางกระทุ่มโมเดล" และเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 70 ในการติดตั้งเพื่อสร้างระบบอบแห้งดังกล่าว และพพ. ได้ให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง 

โดยขณะนี้โครงการ บางกระทุ่มโมเดล ที่ได้ใช้ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อย และได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ซึ่ง พพ. คาดว่าจะมีการขยายผลระบบอบแห้งแสงอาทิตย์นี้ ไปยังชุมชนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป

ทั้งนี้ รูปแบบชุมชนบางกระทุ่มโมเดล แห่งนี้ ได้นำระบบอบแห้งแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกล้วยตาก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางกระทุ่ม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "กล้วยตากบางกระทุ่ม" โดยกล้วยตากจะมีรสชาติหอมหวานอร่อย โดยการติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ได้ช่วยให้ชุมชนสามารถผลิตกล้วยตากที่มีคุณภาพได้เพิ่มขึ้น ลดความเสียหายจากการผลิตกล้วยตากที่เกิดจากการเปียกฝน แก้ปัญหาการรบกวนจากแมลงและสัตว์ต่างๆ  สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนสูงถึงกว่า 6 ล้านบาทต่อปี และการติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปี
"จากการสำรวจ พพ. พบว่า ระบบอบแห้งที่สมาชิกชุมชนได้รับจากโครงการ ฯ นี้ จะช่วยให้ผู้ผลิตกล้วยตากสามารถผลิตได้ทั้งปี ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนกล้วยซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนบางกระทุ่ม ขายกล้วยได้ราคาดีตลอดทั้งปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คนในหมู่บ้านมีงานทำตลอดทั้งปีเช่นกัน จากกิจกรรมที่ต่อเนื่องของการผลิตกล้วยตาก เช่น การปอกกล้วย และการแบนกล้วย เป็นต้น โดยโครงการนี้นอกจากจะทำรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในการสร้างอาชีพให้ยั่งยืนอีกด้วย" นายธรรมยศกล่าว

สำหรับแนวทางการขยายผลของโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์รูปแบบเดียวกับบางกระทุ่มโมเดลแห่งนี้  เบื้องต้น พพ. จะได้มีโครงการขยายผลไปยังชุมชนกล้วยตากในพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนอื่น ๆ เช่น ชุมชนข้าวแต๋น และชุมชนผลิตอาหารทะเลตากแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต
......................
 
Comment : พพ.นำร่องใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกล้วยตากบางกระทุ่ม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ