PTG แจกหอมหัวใหญ่-กระเทียม เมื่อเติมน้ำมัน 300 บาท หรือ LPG 100 บาท


 


 

                นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า วิกฤตผลผลิตหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ราคาตกต่ำในช่วงนี้ บริษัทร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าอุดหนุนหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียมในราคานำตลาด จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 90 ตัน ในโครงการ "กรมการค้าภายใน ร่วมใจพีที ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกพืชหัว 3 ชนิด" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมตลอดฤดูกาลและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โดยนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้าสมาชิก PT Max Card จำนวน 300,000 แพ็ค ที่เติมน้ำมัน หรือแก๊ส LPG ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ เพื่อเป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ซึ่งหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วยให้เจริญอาหาร, รักษาอาการหวัด, แก้ความดันโลหิตสูง, ป้องกันโรคหัวใจ, ลดไขมันในเส้นเลือดและคอเลสเตอรอล เป็นต้น รวมทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยุคที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

                ทั้งนี้ สมาชิก PT Max Card  ที่เติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป หรือเติม แก๊ส LPG ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ ทั้ง 657 สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวม 25 จังหวัด เลือกรับฟรี! หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง หรือกระเทียม จำนวน 1 แพ็ค โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 แพ็ค/สิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 หรือจนกว่าของจะหมด

" PTG พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งการอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับราคาและมูลค่าเพิ่มให้กับพืชหัวทั้ง 3 ชนิดแล้ว ยังทำให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT " นายรังสรรค์ กล่าว

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ PTG ที่อุดหนุนผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ นำมาสมนาคุณลูกค้า เมื่อเติมน้ำมัน หรือเติม แก๊ส LPG ที่สถานีบริการน้ำมัน PT

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้นำ "อมก๋อยโมเดล" มาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม โดยพาผู้ซื้อไปทำสัญญารับซื้อล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกัน, มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร และทราบราคาล่วงหน้าช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตตลอดฤดูกาลปลูกในปีนี้

 

Comment : PTG แจกหอมหัวใหญ่-กระเทียม เมื่อเติมน้ำมัน 300 บาท หรือ LPG 100 บาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ