ธพ.ปิ๊งไอเดียโซฮอล์เกรดใหม่ ใช้แทน95,91

30/07/2015 | 1969 | Tags : News cate_sub_2_1

ธพ.ปิ๊งไอเดียโซฮอล์เกรดใหม่ ใช้แทน95,91


     นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานจะเสนอแนวคิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เกรดใหม่ ที่จะให้ผู้ใช้น้ำมันที่เคยใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และ91 สามารถใช้ร่วมกันได้  ซึ่งหากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว ก็จะมีการประกาศใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เกรดใหม่นี้ แทนแก๊สโซฮอล 95และ91ที่เคยใช้อยู่เดิม โดยโรงกลั่นน้ำมันจะต้องลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต อีกเล็กน้อย แต่ในภาพรวมการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์เกรดใหม่นี้จะช่วยให้โรงกลั่นน้ำมันมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง

        
         ทั้งนี้ในวันที่17ส.ค.2558  กรมธุรกิจพลังงานจะมีการจัดโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ,โรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน มาหารือกันในเรื่องนี้ รวมทั้งจะเชิญกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแอลพีจี และเอ็นจีวี มาหารือกันเรื่องของแผนน้ำมัน21ปี ที่กรมอยู่ในระหว่างการจัดทำและใกล้แล้วเสร็จ ไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย
.............
Comment : ธพ.ปิ๊งไอเดียโซฮอล์เกรดใหม่ ใช้แทน95,91
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ