OR ตอกย้ำความภาคภูมิใจรับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022 แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโออาร์ ได้รับรางวัลในประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความภูมิใจการเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริการด้านพลังงานครบวงจร อีกทั้งยังมีร้านค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน พร้อมมุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เสาะแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Top Company Award จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทซึ่งแบ่งตามประเภทการดำเนินงานของธุรกิจ สำหรับในปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิด "Next Normal Transformation for Business Sustainability" หรือ "ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่" การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโออาร์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ และพร้อมเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

 

Comment : OR ตอกย้ำความภาคภูมิใจรับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ