ผู้ค้าปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.60 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม 1 บาทต่อลิตร
ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 และน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 16 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 49.36, GSH95 = 41.95, E20 = 40.84, GSH91 = 41.68, E85 = 35.24, HSD- B7= 31.94, HSD-B10 = 31.94, HSD-B20=31.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 40.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.60 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม 1 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ