กบง.ประกาศลดราคาแอลพีจีเดือนส.ค.ลง 1 บาทต่อกก.

03/08/2015 | 1304 | Tags : News cate_sub_2_1

กบง.ประกาศลดราคาแอลพีจีเดือนส.ค.ลง 1 บาทต่อกก. 

    นายณณงค์ชัย  อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติปรับลดราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ประจำเดือน ส.ค.2558  ลง  1 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาจำหน่ายเหลือจะอยู่ที่  22.96  บาทต่อกิโลกรัม  จากราคาเดิมที่  23.96  บาทติอกิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่  4  ส.ค.  2558  เนื่องจากราคาแอลพีจีในตลาดโลกปรับลดลง  ทั้งนี้การปรับลดราคาดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาครั้งแรกในรอบ  4  เดือน ตั้งแต่เดือน  เม.ย. 2558  เป็นต้นมา
...........
Comment : กบง.ประกาศลดราคาแอลพีจีเดือนส.ค.ลง 1 บาทต่อกก.