กฟผ.เผย 2รายชื่อผู้ยื่นซองแข่งขันด้านเทคนิคโรงไฟฟ้ากระบี่

05/08/2015 | 1509 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ.เผย 2รายชื่อผู้ยื่นซองแข่งขันด้านเทคนิคโรงไฟฟ้ากระบี่


       นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 สิงหาคม 2558) กฟผ. ได้จัดให้มีการยื่นและเปิดซองประกวดราคา (Bid Opening Date) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยในวันนี้เป็นการเปิดเฉพาะซองด้านเทคนิคเท่านั้น หากผู้ยื่นประกวดราคาผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค จึงจะเปิดซองด้านราคาเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่ง กฟผ. ขอยืนยันว่า การยื่นซองประกวดราคานี้ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดย กฟผ. ได้ระบุในเงื่อนไขการสงวนสิทธิ์การออกเอกสารสนองรับราคา (Letter of Intent - LOI) ไว้อย่างชัดเจนว่า จะออกเอกสารสนองรับราคา เมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด รวมถึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากรัฐบาลครบถ้วนแล้วเท่านั้น

       สำหรับผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา มีจำนวนทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กิจการค้าร่วม บริษัท อัลสตอม เพาเวอร์ ซิสเต็มบริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น (The Consortium Consisting of ALSTOM Power Systems, ALSTOM (Thailand) Ltd. And Marubeni Corporation) และ 2) กิจการค้าร่วม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์เปอเรชั่น ออฟไชน่า และ บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (Consortium of Power Construction Corporation of China and Italian-Thai Development Public Company Limited)

       นายรัตนชัย กล่าวต่อไปว่า ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จะต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนธันวาคม 2562 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น เพื่อให้โรงไฟฟ้ากระบี่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผน กฟผ. จึงต้องเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า คู่ขนานไปกับขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งกระบวนการการคัดเลือกผู้รับเหมา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) กฟผ. จัดทำเอกสารประกวดราคา 2) ผู้รับเหมาซื้อซองประกวดราคาและจัดทำข้อเสนอ 3) กฟผ. พิจารณาข้อเสนอและคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 1.5 - 2 ปี จากนั้นจึงเป็นช่วงของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อน ทั้งนี้ ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนี้ กฟผ. จึงดำเนินการคู่ขนานกันไป แต่หากรายงาน EHIA ไม่ผ่านการพิจารณา และ ครม. ไม่อนุมัติการดำเนินโครงการ กฟผ. จะยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้

-------------------------------

Comment : กฟผ.เผย 2รายชื่อผู้ยื่นซองแข่งขันด้านเทคนิคโรงไฟฟ้ากระบี่