บางจากฯ ปลื้มกำไรไตรมาส2พุ่ง

06/08/2015 | 2157 | Tags : News cate_sub_2_1

บางจากฯ ปลื้มกำไรไตรมาส2พุ่ง

      นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลดำเนินการในไตรมาสที่ ของปี 2558 ว่าบริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม41,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA5,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 121และมีกำไรสุทธิ 2,809 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 2,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 169 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.03 บาท หากรวมผลดำเนินงาน เดือน มีกำไร 3,831 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.78 บาท

       นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า รายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมของบริษัท1,792 ล้านลิตร ในขณะเดียวกันโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สามารถกลั่นได้สูงสุดในรอบ 30 ปี โดยเฉลี่ยที่ 111,930 บาร์เรลต่อวัน มีค่าการกลั่นพื้นฐาน 10.41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบในไตรมาสแรกของปี 2558 อยู่ที่ 51.76 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ เท่ากับ 61.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากแรงหนุนของความต้องการใช้น้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนประกอบกับปริมาณน้ำมันสำรองและจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง จากการที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ทำให้โรงกลั่นน้ำมันบางจากมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 457 ล้านบาท

      ด้านธุรกิจการตลาด มีการลงทุนขยายสถานีบริการขนาดใหญ่ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทยอยปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่เดิม ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2ทั้งตลาดรวมและตลาดสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

       นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ได้ขยายธุรกิจ Non-Oil ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อเพิ่มรายได้โดยเปิดตัวธุรกิจอาหารปรุงสดรูปแบบใหม่ "เลมอน คิทเช่น" ร้านกาแฟ "อินทนิล การ์เดนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ และจะขยายร้านสะดวกซื้อบิ๊กซี มินิ รวม 160 สาขา ร้านเลมอน คิทเช่นเป็น 9 สาขา เปิด "อินทนิล การ์เดน" 30 สาขาภายในปีนี้

        อนึ่ง บริษัท บางจากฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 775 ล้านบาท ธุรกิจไบโอดีเซลมีรายได้ 1,430 ล้านบาท ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 849 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีแผนจะขยายธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจNon-Oil ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มรายได้กระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมให้เติบโตอย่างมั่นคง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

------------------------------------------------------------

Comment : บางจากฯ ปลื้มกำไรไตรมาส2พุ่ง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ