GC ประกาศอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย.นี้ 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของ GC ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ตามแนวคิด "GC Chemistry for Better Living" หรือ "ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี" 

"เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ GC ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สูงวัยและผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทที่เปิดขายแก่รายย่อยและกลุ่มผู้สูงวัยเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณ และสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วย" ดร.คงกระพัน กล่าว

หุ้นกู้ GC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสำหรับรอบการจองซื้อของผู้สูงวัยกำหนดมูลค่าจองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อท่านต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย แต่ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายในรอบการจองซื้อของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถจองซื้อในรอบที่สองนี้ได้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

Comment : GC ประกาศอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ