รู้ทันพลังงาน ตอนที่2 ( ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงานผ่านการจัดการของรัฐ)
รู้ทันพลังงาน ตอนที่2 ( ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงานผ่านการจัดการของรัฐ)


ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน บอกว่ายังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดกล้าพลิกกระดานพลังงานให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชน  แถมย้ำด้วยว่า การจัดการพลังงานที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ การขยายเหมืองทำเชื้อเพลิง การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ขาดความเป็นธรรมและก่อให้เกิดความแตกแยก แถมขึ้นต้นบทที่1ของพิมพ์เขียวปฏิรูปพลังงาน ว่า ระชาชนคือเจ้าของพลังงาน 


ประเด็นเรื่อง ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงานคือเป็นทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่ในประเทศ ทั้งก๊าซและน้ำมัน นี่เป็นความจริงไม่มีใครเถียง แต่ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นั้นมีกติกาที่ให้เราเลือกผู้แทนของประชาชนเข้าไปนั่งในสภา  ใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้ก็ตั้งรัฐบาล ตั้งรัฐมนตรีมากำกับดูแล กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารประเทศ ซึ่งรวมทั้งนโยบายทางด้านพลังงาน โดยที่มีข้าราชการซึ่งเป็นข้าของแผ่นดิน  เป็นผู้สนองนโยบายนั้น  เมื่อมีดอกผลรายได้ที่เกิดจากทรัพยากรปิโตรเลียม รัฐก็จะจัดสรรรายได้ไปให้กับภาคส่วนต่างๆในรูปของงบประมาณ  เพราะเราไม่สามารถที่จะให้ประชาชนทุกคน เข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเองได้ เดี๋ยวได้ทะเลาะกันตาย

วาทกรรมที่บอกว่าต้อง พลิกกระดานพลังงานให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชน คืออะไร  จะต้องทำอย่างไร? เพราะในเมื่อปัจจุบัน ก็อยู่ในมือประชาชนผ่านตัวแทนประชาชนและรัฐอยู่แล้ว  หรือว่าต้องพลิกกลับมาให้อยู่ในมือของ ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานและพวกพ้อง จึงจะถือว่ายุติธรรม

ประเด็นของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลก็เช่นเดียวกัน ต้องดำเนินตามนโยบายและกติกาที่รัฐกำหนด ทั้งเรื่องของประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่ใช่อยู่ดีดีจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้ตามใจเสียเมื่อไหร่  และถ้าเห็นว่าขั้นตอนไหนที่ไม่ถูกต้อง ทำแบบสุกเอาเผากิน หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิด ก็ต้องไปแก้ไขที่กระบวนการ  ไม่ใช่ชี้เหมาเอาว่าโครงการเหล่านี้สร้างความแตกแยก หรือจัดการด้วยความไม่เป็นธรรม  ซึ่งต้องถามกลับไปว่า ถ้าไม่มีโครงการเหล่านี้แล้วเราจะเอาพลังงานที่ไหนมาใช้อย่างทุกวันนี้

เห็นด้วยกับเรื่องที่ประชาชนตื่นตัวและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิอันเป็นของคนไทยทุกคน แต่ต้องถกกันไปในแต่ละประเด็น ตามข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ใช่ติเรือทั้งโกลน แบบนี้  

 

 

Comment : รู้ทันพลังงาน ตอนที่2 ( ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงานผ่านการจัดการของรัฐ)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ