เอสพีซีจี เจาะตลาดโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านจัดสรร

07/08/2015 | 1327 | Tags : News cate_sub_2_1

เอสพีซีจี เจาะตลาดโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านจัดสรร     

  

       นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด เปิดเผยว่า เอสพีซีจี ได้ลงนามความตกลงกับบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป)ในโครงการบ้านจัดสรรแบบสมัครใจ โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้เองในบ้านเรือนเท่านั้น ไม่ได้ขายเข้าระบบการไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 2,000-6,000 บาทต่อเดือน ตามขนาดบ้านและการติดตั้ง ทั้งนี้หากเป็นบ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นใหม่และผู้อยู่อาศัยต้องการติดตั้งแผงโซล่าร์จะสามารถคิดราคารวมไปค่าบ้านและผ่อนรวมไปด้วยกันได้ทันที โดยปัจจุบันเอสพีซีจี ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปรวมแล้วทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ 

            

            นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคิวเฮาท์เปิดให้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปได้ 3 ประเภท แล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้า ได้แก่ 1.บ้านสร้างใหม่ซึ่งมีประมาณ 1,500 หลังต่อปี 2.บ้านที่ซื้อไปแล้วและอยู่ในการดูแลของคิวเฮาท์ 1 หมื่นหลัง และ3.คลังเฮาท์ ต่างๆ ซึ่งหากลูกค้าที่สนใจติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปทางคิวเฮาส์จะประสานเอสพีซีจีดำเนินการติดตั้งให้  โดยราคาติดตั้งอยู่ที่ 2-4 แสนบาท ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายให้บ้านสร้างใหม่ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปประมาณ 5% จากที่มี 1,500 หลัง โดยเชื่อว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ 2,000-6,000 บาทตต่อเดือน ตามกำลังการติดตั้งผลิตไฟฟ้า   

Comment : เอสพีซีจี เจาะตลาดโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านจัดสรร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ