รมว.พลังงานเร่งแหล่งก๊าซดงมูลผลิตเพิ่มอีก 20 ล้านลูกบาศก์ฟุต

09/08/2015 | 2081 | Tags : News cate_sub_2_1

รมว.พลังงานเร่งแหล่งก๊าซดงมูลผลิตเพิ่มอีก 20 ล้านลูกบาศก์ฟุต


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่หลุมดงมูล 5 (DM-5) ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติดงมูล ซี่งประกอบด้วยหลุมผลิตดงมูล 3ST และหลุมผลิตดงมูล 5 มีปริมาณสำรองเบื้องต้นประมาณ  35,000 และ 50,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตตามลำดับ  โดยมีแผนจะผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะส่งผ่าทางท่อเชื่อมต่อภายในแหล่งดงมูลไปยังสถานีปรับปรุงคุณภาพ (กำลังการผลิตสูงสุด 28 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ที่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี .กาฬสินธุ์   พื่อส่งไปยังจุดซื้อขายที่ อ.กระนวน .ขอนแก่น และคาดว่าจะผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)ได้ประมาณ 640 ตันต่อวัน

           สำหรับการสำรวจในรอบนี้ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด  เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ผู้ได้รับสัมปทาน ได้ใช้ความพยายามสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ? 2552 ซึ่งไม่พบปิโตรเลียมเช่นกัน จนกระทั้งต้นปี พ.ศ. 2555  จึงได้เปลี่ยนวิธีสำรวจ โดยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ (3D-Seismic) ทำให้พบปิโตรเลียมที่คุ้มค่าเชิญพาณิชย์ 

          นับว่าเป็นความโชคดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งผลิตก๊าซได้ 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และแหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ซึ่งผลิตก๊าซได้ 11-15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนั้น จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  และใช้เป็นเชื้อเพลิง NGV  สำหรับยานยนต์ 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติจากทั้งสองแหล่งมีปริมาณลดน้อยลง ต้องขนส่งก๊าซเข้ามาจากภาคอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกเพราะไม่มีท่อขนส่ง ดังนั้นการสำรวจพบก๊าซฯ จากแหล่งดงมูล  .กาฬสินธุ์  จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มขึ้น และป้องกันการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  


       สำหรับ การสำรวจพบก๊าซธรรมชาติ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ มาจากการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานรอบที่ 18  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 หลังจากที่เคยทำการสำรวจในพื้นที่เดียวกันมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ.2533   หรือ เมื่อ 25 ปีที่แล้ว แต่ต้องทำการปิดหลุมและคืนพื้นที่ เนื่องจากบางหลุมมีปัญหาภายใน และบางหลุมไม่พบปิโตรเลียม


      อย่างไรก็ตามการดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทำอย่างรอบคอบ ผู้ได้รับสัมปทานมีกระบวนการสำรวจทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การเผาก๊าซฯ ช่วงการทดสอบอัตราไหลของก๊าซฯ จนกระทั่งช่วงปิดหลุมชั่วคราวหลังทดสอบ โดยมีกระบวนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและประชาชน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น ผ่านมาตรฐานรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA )มีการติดตั้งเรื่องวัดคุณภาพอากาศ มีรถตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่มีการทดสอบเผาก๊าซฯ

         ทั้งนี้ หากผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ผลิตดงมูล  ในอัตรา 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รัฐจะได้รับค่าภาคหลวงสำหรับจัดสรรลงสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ผลิต ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามจากการประเมินปริมาณสำรองของแหล่งดงมูลสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในระยะเวลา 15 ปี จากปริมาณสำรองทั้งหมด 90 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ดังนั้นจึงคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าภาคหลวงให้แก่พื้นที่ผลิตตลอดโครงการ เป็นเงิน 405 ล้านบาท  

    "ขอย้ำว่า ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย  มีความเสี่ยงและต้องใช้เงินลงทุนสูงทุกขั้นตอนและส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลานานตั้งแต่การสำรวจ พัฒนา จนถึงการผลิต  เพราะนอกจากต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย           มีมาตรฐานทางด้านปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังต้องเพิ่มมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในทุกๆด้าน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการความมั่นใจแก่ประชาชนอย่างแท้จริง" นายณรงค์ชัยกล่าว 

................

Comment : รมว.พลังงานเร่งแหล่งก๊าซดงมูลผลิตเพิ่มอีก 20 ล้านลูกบาศก์ฟุต
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ