ก.พลังงานเล็งเปิดให้เอกชนเลือกระบบสัมปทานหรือPSCได้ทั้ง29 แปลง

11/08/2015 | 1542 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานเล็งเปิดให้เอกชนเลือกระบบสัมปทานหรือPSCได้ทั้ง29 แปลง

    

      นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้เอกชนยื่นขอสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่21 ที่มีความล่าช้า ว่า ขั้นตอนในการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังจากนั้นทาง สนช. คงจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว และไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ขั้นตอนการพิจารณา ในส่วนของ สนช. จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน และจะแล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ 2558 นี้หรือไม่

       อย่างไรก็ตามในการออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่21 ซึ่งจะดำเนินการตามร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ปรับแนวทางใหม่ จากเดิมที่จะแบ่งแปลงสำรวจ 3แปลงเดิมในอ่าวไทย คือ G3,G5และG6 ให้เป็นระบบแบ่งปันผลผลิต(พีเอสซี) ส่วนอีก26แปลงสำรวจ จะใช้ระบบสัมปทานไทยแลนด์ทรีพลัส มาเป็นเปิดช่องให้เอกชนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานหรือระบบพีเอสซี ทั้ง 29แปลง  โดยโครงสร้างการกำกับดูแลภายใต้ระบบพีเอสซี จะใช้รูปแบบเดียวกับที่ดำเนินการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

     "การเสนอทางออกโดยเปิดช่องให้เอกชน เป็นผู้เลือกได้เอง ว่าจะยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตภายใต้ระบบสัมปทานแบบเดิมหรือระบบพีเอสซี น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็มีการแก้ไขร่างกฎหมายปิโตรเลียมออกมารองรับในสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันภายในเดือนก.ย. 2558  นี้ และจะต้องเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปแล้วนั้น เรื่องดังกล่าวคงจะต้องอยู่ในการตัดสินใจของอธิบดีคนใหม่ " นางพวงทิพย์ กล่าว

       นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  ขั้นตอนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ นั้น รอเพียงร่างแก้ไขกฎหมาย ผ่านความเห็นชอบของ สนช.มาเท่านั้น ก็จะสามารถลงนามออกประกาศเชิญชวนเอกชนได้ทันที อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ศักยภาพปิโตรเลียมของแปลงสำรวจที่จะเปิดให้มีการยื่นขอสิทธิสำรวจนั้น ไม่ได้มีศักยภาพที่สูงพอที่จะจูงใจให้บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่เข้ามาสำรวจได้ และรัฐคงจะไม่สามารถที่จะเสนอเพื่อเรียกผลตอบแทนที่สูงเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่ได้  

.........................

Comment : ก.พลังงานเล็งเปิดให้เอกชนเลือกระบบสัมปทานหรือPSCได้ทั้ง29 แปลง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ