ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 29 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.56, GSH95 = 45.15, E20 = 44.04, GSH91 = 44.88, E85 = 37.54,พรีเมี่ยม GSH95 = 50.64, HSD- B7= 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20=34.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครComment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ