กพช.ปรับเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีใหม่ ลดกลุ่มจนไม่จริงออกเกือบ 1 ล้านราย

13/08/2015 | 1554 | Tags : News cate_sub_2_1

กพช.ปรับเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีใหม่ ลดกลุ่มจนไม่จริงออกเกือบ 1 ล้านราย

   

         นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม กพช.มีมติให้ปรับหลักเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนใหม่ โดยจะตัดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่ม เกือบ 1 ล้านราย จากผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีทั้งหมด 4.1 ล้านราย ได้แก่ 1. กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นบ้านจัดสรร ซึ่งมีประมาณ 2 แสนราย เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยบ้านจัดสรรที่สร้างไว้และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ส่วนมากเป็นบ้านที่สร้างไว้แต่ยังไม่มีผู้ซื้อหรือเข้าอาศัยจริง

และ 2. ตัดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถคงระดับการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกิน 50 หน่วยต่อเดือน แบบต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีบ้านหลังที่ 2 ทั้งนี้เห็นว่าผู้ที่จะใช้ไฟฟ้าฟรีจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยซึ่งควรจะใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์อย่างสม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะตัดสิทธิ์กลุ่มนี้ลงได้ 9.4 แสนราย และทั้งสองกลุ่มดังกล่าวจะช่วยภาครัฐประหยัดเงินลงได้ 1,500 ล้านบาท จากปัจจุบันที่รัฐชดเชยอยู่ 3,600 ล้านบาทต่อปี โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ม.ค. 2559 เป็นต้นไป 

----------------       

 

Comment : กพช.ปรับเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีใหม่ ลดกลุ่มจนไม่จริงออกเกือบ 1 ล้านราย