GC ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี สำเร็จตามเป้า 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ประสบความสำเร็จสามารถปิดการขายหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมาย รวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท ในการนำเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปีให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิผู้สูงวัยในการจองซื้อก่อน นับเป็นการตอกย้ำความมั่นใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ อย่างดี โดยครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้กับ       ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับที่ "AA+(tha)" โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2565

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่า หุ้นกู้ GC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง   ยามเกษียณสำหรับผู้สูงวัยอีกด้วย ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับเรทติ้งที่สูง

"GC ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ GC เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึง      ผู้สูงวัย รวมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ GC จะนำเงินที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ตามแนวคิดของบริษัทที่ว่า "GC Chemistry for Better Living" หรือ "ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี" ต่อไป" ดร.คงกระพันกล่าว

Comment : GC ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี สำเร็จตามเป้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ