ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50-0.80 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง -0.80 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง -0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 16 ก.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 46.16, GSH95 = 38.75, E20 = 37.64, GSH91 = 38.48, E85 = 33.64, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.24, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50-0.80 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ