รู้ทันพลังงาน ตอนที่3( เราใช้น้ำมันและก๊าซมากกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ)
 รู้ทันพลังงาน ตอนที่3( เราใช้น้ำมันและก๊าซมากกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ)

 

เนื้อหาของพิมพ์เขียวปฏิรูปพลังงานของ ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน มีการอ้างถึงข้อมูลการจัดอันดับประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบโดยองค์กรของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Energy Information Administration และ The World Fact Book ของCIA บอกว่าประเทศไทยสามารถที่จะผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้มากกว่าประเทศที่เป็นสมาชิกโอเปค อย่างบรูไน โดยข้อมูลในปี2552 ระบุว่าไทยผลิตน้ำมันได้เป็นอันดับ 35 และก๊าซธรรมชาติอยู่ในอันดับที่27 จาก224 ประเทศทั่วโลก และในปี2554 ขยับอันดับน้ำมันดิบขึ้นมาอยู่ที่อันดับ33 และก๊าซธรรมชาติ ขยับขึ้นมาในอันดับที่ 26 เจตนาก็เพื่อจะให้คนอ่านได้เห็นว่า ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความมั่งคั่งทางด้านปิโตรเลียม แต่รัฐบอกว่า น้ำมันและก๊าซของไทยกำลังจะหมด จึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาใช้ และทำให้คนไทยต้องใช้น้ำมันแพง

ในบทดังกล่าวยังบอกด้วยว่าไทยมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากกว่า 3แสนล้านบาทในปี2551 สูงกว่าการส่งออกข้าว ที่ถือเป็นสินค้าเกษตรหลักของคนไทย เพื่อที่จะย้ำอีกครั้งว่า เราขายน้ำมันได้มาก แต่ทำไมคนไทยยังใช้น้ำมันแพง!! (อ่านจบก็คล้อยตามอีกแล้วใช่มั๊ยครับ)

***ประเด็นที่ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานไม่ได้บอกเรา ก็คือ เรามีการผลิตน้ำมันและก๊าซมากก็จริงคืออันดับที่33  แต่ปริมาณสำรองน้ำมันและคอนเดนเสทของไทย อยู่อันดับที่48 ในปี2556 ในขณะที่มาเลเซีย เพื่อนบ้าน มีปริมาณสำรองอยู่ในอันดับ29 ในขณะที่ปริมาณการใช้เราอยู่ที่อันดับ19 ซึ่งใช้มากกว่ามาเลเซียที่อยู่อันดับที่26    ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติซึ่งผลิตเป็นอันดับที่22 ในปี2556 แต่มีปริมาณสำรองเป็นอันดับที่40 และปริมาณการใช้อยู่อันดับที่15

พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ?ทั้งน้ำมันและก๊าซเรามีสำรองน้อยกว่าคนอื่น แต่เราเร่งผลิตและเร่งใช้มากกว่าคนอื่น ผลลัพธ์ก็คือ ของของเราก็จะหมดเร็วกว่าคนอื่น  เมื่อหมดแล้วก็ต้องนำเข้าพลังงานจากที่อื่นเข้ามา ราคาก็จะแพงตามที่ตลาดกำหนด"


และที่บอกว่าเรามีรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากกว่า3แสนล้านบาทในปี2551 มากกว่าข้าวนั้น  ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานก้ไม่ได้บอกอีกว่า ในปี2556 เรามีรายจ่ายจากการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึง1.07ล้านล้านบาท  เพราะว่าเรามีการใช้มากกว่าที่ผลิตและส่งออกนั่นเอง


***อันดับที่หยิบยกมาอ้างจึงไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญไปกว่า เรามีความต้องการใช้ทั้งก๊าซและน้ำมันมากกว่าที่ผลิตได้เองในประเทศ จะเราไม่ประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุปริมาณสำรองในประเทศของเรา ก็ต้องสำรวจแหล่งใหม่เพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นก็ต้องนำเข้าพลังงานจากแหล่งอื่นมาใช้จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ  และประชาชนก็ต้อง แบกรับราคาพลังงานที่สูงขึ้น                   -


energy24hours


Comment : รู้ทันพลังงาน ตอนที่3( เราใช้น้ำมันและก๊าซมากกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ