ปตท. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง 

          นายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้าระบบคลื่นวิทยุและโปรแกรม NEO HOS Paperless ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการผ่าตัด ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลง  ลดอัตราการสูญเสียและการกระจายของเลือด มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ

Comment : ปตท. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ