พลังงานร่วมกิจกรรม"ฺBike for Mom"

16/08/2015 | 1330 | Tags : พลังงาน Bike for Mom

พลังงานร่วมกิจกรรม"ฺBike for Mom"

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน (จากซ้ายไปขวา) นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง,นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ,นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ "ฺBike for Mom" "ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่16สิงหาคม2558 

Comment : พลังงานร่วมกิจกรรม"ฺBike for Mom"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ