สนพ.ดันแผนอนุรักษ์พลังงานกระตุ้นการลงทุน2.4ล้านล้าน

17/08/2015 | 1513 | Tags : News cate_sub_2_1

สนพ.ดันแผนอนุรักษ์พลังงานกระตุ้นการลงทุน2.4ล้านล้าน


        นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยถึงแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558?2579 ( อีอีพี 2015) ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่13 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาว่า ภายใต้แผนดังกล่าวภาครัฐจะต้องจัดงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนในมาตรการต่างๆประมาณ 123,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 5,800 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 21 ปี ของการดำเนินการ  โดยคาดว่าแผนดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการลงทุนในส่วนของภาคเอกชนและการลงทุนของภาครัฐในส่วนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบรถไฟทางคู่ รวมประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท 

        อย่างไรก็ตามหากแผนบรรลุเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (อีไอ ) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพีในปี 2579 จากแผนเดิม 25% เพิ่มเป็น 30% เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือเฉลี่ยประมาณ 1.5%ต่อปี จะช่วยให้ประเทศลดการใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่าถึงประมาณ 8.5 ล้านล้านบาท 

        นายทวารัฐ กล่าวว่า ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ฉบับใหม่ใช้สมมุติฐานว่าจีดีพีของประเทศจะเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ 3.9และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานให้เข้มข้นขึ้น ภายใต้ 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ 4 กลุ่มเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการบังคับกลุ่มโรงงานและอาคารรวมถึงอาคารภาครัฐด้วยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งอาจจะนำค่าธรรมเนียมพิเศษมาใช้สำหรับอาคารหรือโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงพลังงานกำหนดมาบังคับใช้  ,การกำหนดให้อาคารใหม่ที่จะก่อสร้างต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานต่อพื้นที่    

       การกำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมให้การไฟฟ้าทั้ง หน่วยงาน คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.),การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) ต้องจัดทำแผนเพื่อช่วยลูกค้า ลดการใช้ไฟฟ้าลงให้ได้ ประมาณ2%ของยอดจำหน่ายไฟฟ้าเดิมในแต่ละปี โดยกระทรวงพลังงานจะมีมาตรการช่วยเหลือไม่ให้กระทบต่อรายได้ของทั้ง การไฟฟ้า  ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีการนำมาใช้อย่างได้ผลในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ   มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดแอลอีดี โดยเน้นไปที่ไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมด  เป็นต้น

       ทั้งนี้คาดว่าแผนอนุรักษ์พลังงานจะเริ่มมีการดำเนินการอย่างจริงจังภายในปีงบประมาณ 2559 ไปจนถึงปี 2579 

....................................

Comment : สนพ.ดันแผนอนุรักษ์พลังงานกระตุ้นการลงทุน2.4ล้านล้าน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ