ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และพรีเมี่ยมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร 

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.80 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 28 ก.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.26, GSH95 = 37.85, E20 = 36.74, GSH91 = 37.58, E85 = 33.34, พรีเมี่ยม GSH95 = 43.34, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 47.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และพรีเมี่ยมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ