PTTGC จับมือ ญี่ปุ่น ศึกษาโครงการร่วมทุนสร้างโพลียูริเทนคอมเพล็กซ์ในไทย

17/08/2015 | 2115 | Tags : News cate_sub_2_1

PTTGC จับมือ ญี่ปุ่น ศึกษาโครงการร่วมทุนสร้างโพลียูริเทนคอมเพล็กซ์ในไทย

       นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ  PTTGC           ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงเบื้องต้นสัญญา เพื่อร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิต โพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide - PO) กำลังการผลิด 2 แสนตันต่อปี กับบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น(Toyota Tsusho Corporation - TTC) 

      และร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิต โพลีอีเทอร์ โพลิออล (Polyether Polyols ? Polyols) กำลังการผลิด 130,000 ตันต่อปี กับทาง TTC และบริษัท ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ (Sanyo Chemical Industries, Ltd. - SCI) ซึ่งทั้ง โครงการจะตั้งอยู่ใน นิคมเหมราชตะวันออก  จังหวัดระยองมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

      การศึกษาโครงการร่วมลงทุนนี้ จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของทั้ง บริษัท เพื่อสร้างโพลียูริเทน คอมเพล็กซ์ ในประเทศไทย โดย PTTGC เป็นผู้จัดหาวัตถุดิหลักให้กับโครงการ ได้แก่ โพรพิลี สำหรับการผลิตโพรพิลีน ออกไซด์ (PO) และ เอทิลินออกไซด์ สำหรับการผลิตโพลีออล (Polyols) ทางด้าน ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ - SCI เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิออล ประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับ โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น - TTจะให้การสนับสนุนในด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กลุ่มผลิตภัณฑ์ PO และ Polyols ทวีปเอเชีย ด้วยความร่วมมือกันของพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท จะทำให้โครงการมีศักยภาพในการแข่งขันในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น 

      เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ PO และ Polyols กับ โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น และ ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การลงทุนของทั้ง บริษัท และมีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อทางด้านการออกแบบโครงการ (Engineering Phase) เพื่อสรุปมูลค่าการลงทุนที่ชัดเจนก่อนการตัดสินใจลงทุนก่อสร้าง (Final Investment Decision ? FID) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2559  

      โพลิออล (Polyols) คือ วัตถุดิบหลักในการผลิต Polyurethane foams ( PU Foam ) คุณภาพสูง ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน, อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

 

     พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 7 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 8.75 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties Chemicalsและ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) โดยผ่านการควบรวมกับบริษัทต่างชาติต่างๆ ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ

 

       ซันโยเคมิคอล อินดัสทรี บริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของญี่ปุ่น มีรายได้อยู่ที่ 1,670 ล้านเยนในปี 2014 ผลิตสินค้าหลากหลายกว่า 3000 ชนิด อาทิ เช่น สารลดแรงตึงผิว (Surfactants)วัตถุดิบในการทำพียูโฟม  Super Absorbent Polymers เป็นต้น เพื่อใช้ในการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต และอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

 

        โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น บริษัท Trading arm และบริหาร Supply Chain ของกลุ่มบริษัทโตโยต้า ถือหุ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 21.7% มีรายได้ ประมาณ 72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีพนักงานประมาณ 53,000 คน มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ การผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค และแผนกยานยนต์ของบริษัทได้ส่งออกรถยนต์และอะไหล่ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ไปทั่วโลก

........,...


Comment : PTTGC จับมือ ญี่ปุ่น ศึกษาโครงการร่วมทุนสร้างโพลียูริเทนคอมเพล็กซ์ในไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ