ปตท.สผ.ผนวกรวมสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า วันที่ 4 สิงหาคม 2565 Malaysia-Thailand Joint Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.และบริษัท PETRONAS Carigali (JDA) Limited (PC JDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS Carigali Sdn Bhd. ได้เสร็จสิ้นการผนวกรวมสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA)

การผนวกรวมสัญญานี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียแล้ว โดยให้ขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 10 ปี จะหมดอายุในปี 2582 พร้อมให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติม และยังได้ปริมาณก๊าซฯเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จนถึงปี 2568 เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ก๊าซในประเทศไทย

โครงการ MTJDA เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ ตั้งอยู่ในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ประกอบไปด้วย แปลง B-17 และ C-19, B-17-01 และ B-17-02 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,868 ตารางกิโลเมตร ดำเนินการภายใต้บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn Bhd (CPOC) โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผ.อ. ร้อยละ 50 และ PC JDA ร้อยละ 50

 

Comment : ปตท.สผ.ผนวกรวมสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ