ปตท.ยกระดับความปลอดภัยปั๊มน้ำมันสูงขึ้น

18/08/2015 | 1764 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.ยกระดับความปลอดภัยปั๊มน้ำมันสูงขึ้น


             นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงผลกระทบจากการวางระเบิดที่ราชประสงค์ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยในปั๊มน้ำมัน ปตท.ให้สูงขึ้นแล้ว ซึ่งเห็นว่าปัญหาการวางระเบิดที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขได้ทันท่วงทีปัญหาจะไม่มาก ซึ่งดูได้จากกรณีปัญหาโรคเมิร์ชของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

             ทั้งนี้รัฐบาลไทยจะต้องมีนโยบายเร่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้กลับคืนโดยเร็ว รวมทั้งต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เพราะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและภัยแล้ง ซึ่งหากเศรษฐกิจระดับรากหญ้าฟื้นตัวขึ้นได้ จะทำให้การบริโภคในประเทศกลับคืนมา และเมื่อรากหญ้าแข็งแกร่งธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จะดีขึ้นด้วย

...........................

Comment : ปตท.ยกระดับความปลอดภัยปั๊มน้ำมันสูงขึ้น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ