ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 0.30-0.50 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาท/ลิตร พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 0.50 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 18 ส.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ดังนี้ ULG = 43.96, GSH95 = 36.55, E20 = 35.44, GSH91 = 36.28, E85 = 32.64, พรีเมี่ยม GSH95 = 42.04, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 45.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 0.30-0.50 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ