ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน "พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน" (Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) เป็นปีที่ 10 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ "รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด" (Most Consistent Dividend Policy) ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีแรก "รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด" (The Strongest Adherence to Corporate Governance) และ "รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด" (Most Organised Investor Relations) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลได้รับเป็นปีที่ 3 โดยรางวัลดังกล่าวข้างต้นมาจากผลการสำรวจนักวิเคราะห์ นักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Comment : ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia